Những tài liệu có thể bạn cần cho việt phát triển doanh nghiệp online của bạn.

1. 200 công thức viết headline hay không cưỡng lại được

Headlines có tác dụng thu hút sự chú ý, khiến cho người đọc dễ dàng đưa ra quyết định với bạn hay việc kinh doanh của bạn, giúp họ nhanh chóng nhận ra bạn có thể giải quyết vấn đề của họ, hay giúp họ nhận ra bạn có thông tin mà họ đang tìm kiếm. Nếu người đọc tìm thấy điều họ quan tâm, và bạn khiến họ muốn tìm hiểu thêm nữa, họ sẽ sẵn sàng click, đọc, xem hay lắng nghe bạn  

Download tại đây

2. CẨM NANG DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU - Toàn cầu hóa với Facebook

Downlad tại đây