Lập kế hoạch viết bài PR

Trước khi viết bài PR, người viết cần phải lên kế hoạch viết bài PR. Bài viết PR không chỉ cung cấp thông tin cho người đọc mà còn phải biết cách tiếp thị sản phẩm, dịch vụ một cách độc đáo. Sau đây là quy trình chuẩn bị trong kế hoạch viết bài PR.

    Trước khi viết bài PR, người viết cần phải lên kế hoạch viết bài PR. Bài viết PR không chỉ cung cấp thông tin cho người đọc mà còn phải biết cách tiếp thị sản phẩm, dịch vụ một cách độc đáo. Sau đây là quy trình chuẩn bị trong kế hoạch viết bài PR.


1 - Hiểu rõ mục tiêu của doanh nghiệp thông qua bài viết PR
2 - Hiểu rõ đối tượng của bài viết
3 - Xây dựng thông điệp cho bài viết
4 - Xây dựng khung bài.
5 - Thu thập cứ liệu cho bài viết PR.

Hiểu mục tiêu của doanh nghiệp

     Một trong những bước đầu tiên trong việc lập kế  hoạch viết bài PR, người viết bài PR cần phải xác định rõ mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp mong muốn đạt được điều gì hay thay đổi vấn đề gì. Bài viết PR thường xác định các mục tiêu chính như sau:
     - Thay đổi nhận thức của đối tượng:  Sau thời gian đăng các bài viết PR, đại học FPT muốn các sinh viên nhận thức rõ chương trình đào tạo của FPT theo xu hướng đào tạo hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập giúp tăng tốc quá trình tiếp thu của sinh viên.
     - Thay đổi thái độ của đối tượng:  Sau khi kết thúc quá trình học tập tại FPT, 100% sinh viên sẽ tin tưởng và an tâm với môi trường đào tạo mới của trường.
     - Thay đổi hành vi:   Đến cuối khóa học, tỷ lệ sinh viên đăng ký mới của trường tăng 50%.

Hiểu rõ đối tượng của bài viết.

     Sau khi đặt mục tiêu, người viết PR phải xác định ai là đối tượng bài viết nhắm đến. Việc xác định đối tượng của bài viết PR xuất phát từ doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ với ai trong nhóm đối tượng công chúng.Người viết PR cần thiết phải liệt kê rõ ràng "ai" ở đây bao gồm những thông tin như độ tuổi, giới tính, khu vực sinh sống, thu nhập, địa vị, lối sống, sở thích,... Và điều quan trọng nhất, là họ đang nhận thức về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp như thế nào ?

Lập kế hoạch viết bài PR giúp bạn viết bài PR nhanh hơn và chuẩn xác hơn.


     Có nhiều cách để khám phá được nhận thức hiện tại của đối tượng bài viết PRNgười viết PR có thể chọn các cách sau đây:
     - Phỏng vấn trực tiếp:  Lập sẵn bảng câu hỏi theo hướng câu hỏi mở và tiếp cận phỏng vấn đúng đối tượng mục tiêu. Câu trả lời của họ sẽ cho người viết PR hiểu rõ hơn về nhận thức của họ.
     - Phiếu thăm dò:   Lập bảng câu hỏi theo hướng câu hỏi đóng và mở, gửi đến nhóm đối tượng mục tiêu. Các báo cáo thống kê câu trả lời của họ sẽ giúp người viết hiểu cách suy nghĩ của họ về vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm.
     - Nghiên cứu tài liệu:  Người viết PR có thể đọc thêm các bài báo, tạp chí, xem các chương trình phóng sự  truyền hình,... để nắm được xu hướng nhận thức của công chúng. Ví dụ như việc tốc độ phát triển internet rất nhanh kéo theo nhiều cách thức marketing online mới và nhiều ngành dịch vụ mới ra đời. Doanh nghiệp xem xét tin tức này có liên quan đến vấn đề của mình hay không. 

     Việc hiểu rõ và đánh giá nhận thức hiện tại của đối tượng mục tiêu rất quan trọng. Điều này giúp người viết PR định hướng thông tin bài viết đúng và cung cấp nhiều giải pháp mà họ đang cần. Đặc biệt, xác định nhận thức hiện tại của đối tượng giúp người viết đánh giá được hiệu quả bài viết của mình có đạt được mục tiêu ban đầu hay không. Bài viết có làm thay đổi nhận thức của họ hay không, bài viết có làm thay đổi thái độ của họ hay không, bài viết có làm thay đổi hành vi của họ hay không.

 

Bài: THIÊN TRẦN

 

Bình luận